Werkdruk verminderen? Kijk eens met een archetypische bril naar je organisatie…

Wist je dat jouw organisatie of jouw team – net zoals mensen zelf- een archetypisch karakter heeft?  Leidinggeven en samenwerken vanuit de inzichten die archetypen kunnen geven, maakt dat er rust en ruimte ontstaat. Het gevoel van werkdruk en stress zal verminderen en het werkplezier zal groter worden.

Klinkt als magie? Misschien, maar weet dat ieder mens en dus ook iedere organisatie alle archetypen in zich heeft. De magiër is zo’n archetype, dus ook jij kan vanuit archetypen leidinggeven en samenwerken, zolang je maar geen tovenaarsleerling wordt….

Wat zijn archetypen?

Ieder mens is opgebouwd uit DNA. Simpel gezegd zorgt jouw DNA voor al je uiterlijke kenmerken. Daarnaast is ieder mens ook opgebouwd uit een verzameling ‘oer-patronen’, ook wel archetypen genoemd. Deze oer-patronen maken jouw innerlijke mens tot wie jij bent. Ze vormen de basis van jouw karakter, je gevoelens, overtuigingen, motivaties en gedrag.

Inzicht in de archetypen die in jou actief zijn, maakt dat je ook inzicht krijgt in je eigen mogelijkheden. Archetypen zijn de oer-bron in ieder mens. Ze herbergen de kracht van ons diepste innerlijke Zelf.

Organisaties of teams bekijken vanuit het perspectief van de archetypen die actief zijn, biedt nieuwe inzichten op het waarom van de cultuur die binnen de organisatie heerst en daarmee dus ook in de mogelijkheden die een organisatie heeft om te veranderen, te ontwikkelen en te groeien.

Archetypen in de mens

Om makkelijker te kunnen praten over die psychologische oer-patronen in ons, heeft oa Carl Jung er benamingen aan gegeven die vooral voortkomen uit herkenbare rollen in het leven, bv moeder, bedrieger, meester, leerling. Maar het kunnen ook universele gebeurtenissen of elementen zijn, bv dood, wedergeboorte, zon of maan.

Het bijzondere van archetypen is, dat ieder mens ter wereld los van zijn culturele achtergrond, opvoeding, geloof, of opleidingsniveau allemaal in basis hetzelfde beeld heeft bij een bepaald archetype.  Elk archetype is in principe neutraal. En elk archetype heeft zowel een positieve kant als een schaduwkant, die -als het goed is- in balans is.

Zoals gezegd heeft ieder mens heeft alle archetypen die er maar bestaan, in zich en toch zijn we uniek. Dit komt omdat niet alle archetypen even actief in ons aanwezig zijn. Ieder mens heeft een combinatie van een aantal dominante archetypen in zich, die samen zijn of haar karakter vormen. Volgens Caroline Myss zijn het 12 archetypen die het supportteam vormen dat je altijd bij je draagt.

Welke archetypen precies in jezelf actief zijn en of de lichte of de schaduwkant ervan naar voren komt, is wel afhankelijk van de situatie en omgeving waarin je opgroeit en leeft.

Archetypen in organisaties en teams

Wat voor mensen geldt, geldt eigenlijk ook voor teams en organisaties. Daar is net zo goed zo’n set archetypen altijd actief. Deze verzameling archetypen bepalen samen de cultuur, het gedrag, de normen en waarden die binnen de organisatie gelden en gangbaar zijn.

Welke set archetypen precies actief zijn, is van verschillende factoren afhankelijk:

  • De mensen die er werken.
    Zij brengen ieder los van elkaar natuurlijk hun eigen archetypische supportteam mee. En die verschillende supportteams reageren weer op elkaar. Sommige archetypen zullen elkaar versterken. Anderen zijn juist tegengesteld.
  • De verschillende krachtenvelden binnen en buiten de organisatie, waar werknemers mee te maken hebben.
  • De ‘bedoeling’ van de organisatie, haar opdracht, de wens van de klant

Inzicht in de actieve archetypen binnen een team of organisatie helpt om de systemische onderstroom die binnen de organisatie aanwezig is, bespreekbaar te maken. In het verlengde daarvan kunnen ook vanuit dit perspectief de belemmeringen en succesfactoren van een team of de organisatie benoemd worden. Inzicht hierin helpt om een veranderingsproces fundamenteel en structureel in te zetten. Het helpt om het gevoel van werkdruk te verminderen en om beter en gerichter samen te werken, zowel intern als extern.

Door naar je team of organisatie te kijken vanuit archetypisch perspectief, benader je een team vanuit hun innerlijk bron, terwijl meestal alleen gekeken wordt naar het gedrag dat een team ‘aan de oppervlakte’ laat zien.

Ben je benieuwd naar het archetypische karakter van jouw team? Neem contact met mij op voor meer informatie.

PS:

Gezocht: Nederlandse archetypenkaarten van Caroline Myss.
Ik werk veel met de archetypenkaarten van Caroline Myss. Alleen, die zijn alleen nog maar in de Engelstalige versie te koop. Heb jij een set Nederlandstalige kaarten liggen en doe je er niet veel mee? Neem even contact met mij op, ik neem ze graag van je over.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *