De reis van een heldenteam

Ga mee op pad

Ieder team is opgebouwd uit verschillende verhalen. De organisatie heeft een verhaal. Jullie team heeft een verhaal. Jullie klanten hebben verhalen. En je hebt ook persoonlijke verhalen over wie je bent en waarom jij er ooit voor gekozen hebt om bij dit bedrijf en dit team te werken.

Alle verhalen vormen samen de kracht van jullie gezamenlijke reis als team, maar ze kunnen ook een enorme belemmering vormen.

Welke reis maak je als team?

Staan jullie daar weleens bij stil samen?
Eens per jaar als de template van het teamplan voor het management ingevuld moet worden, wellicht, maar daarna?
Sluiten jullie goed op elkaar aan en vullen jullie elkaar aan?
Is er een kloof tussen wat jullie klanten willen, wat het team doet en/of wat het management verlangt dat er gedaan wordt?
Hoe zetten jullie je ideeën om in concrete acties?

Stil staan bij de verhalen en beelden die jullie allemaal hebben bij jullie teamplan kan helpen om zichtbaar te maken waar iedereen elkaar aanvult.

Ontdek de heldenrol van jou en je team

Voor project- of programmateams en leidinggevenden

Neem de tijd om concreet stil te staan bij jullie verhalen en het daarbij behorende reisplan.
Ervaar de kracht van de beelden die jullie bij de verschillende verhalen hebben en leer ze in te zetten voor jullie eigen bijdrage aan het team.

Krachtig leiderschap is luisterend en verhalend leiderschap. Dit geldt voor persoonlijk leiderschap, maak ook voor leiderschap in een team of organisatie.

Luisterend leiderschap is:

  • Open en oordeelloos luisteren naar de verhalen van je teamleden, brengt je als leidinggevende verder.
  • Open en oordeelloos luisteren naar de verhalen van je collega’s, van de directie, van je werknemers, van je gezins- en familieleden, maakt dat je meer aanvullend op elkaar werkt in plaats van overtuigend of sturend.
  • Open en oordeelloos luisteren naar je eigen persoonlijke verhalen.

Verhalend leiderschap is:

Ieder verhaal is opgebouwd uit vier verschillende lagen. Het maakt niet uit of het een fictief verhaal is, of een waargebeurd persoonlijk verhaal of een organisatieverhaal. Deze vier lagen zijn:

  • de feitelijke laag (feiten, cijfers, gebeurtenissen, concrete gegevens in je verhaal)
  • de systemische laag ( wat wordt niet hardop gezegd, maar voelen we wel aan? Wat wordt er tussen de regels door gezegd? Denk bv aan de bovenstroom, onderstroom in organisaties.)
  • het wereldbeeld (wat zouden de verschillende belanghebbenden van het verhaal vinden? Stakeholders, verschillende personages uit het verhaal. Wat als je het verhaal vanuit hun perspectief vertelt, wat gebeurt er dan?)
  • de metaforische of archetypische laag (welke beelden liggen aan het verhaal ten grondslag? In hoeverre beïnvloeden die beelden ons verhaal?)

Vanuit luisterend en verhalend leiderschap kom je dichter bij je ‘Zelf’ en werk je meer vanuit je innerlijke kracht. De dingen die jullie als team doen, zullen minder moeite, minder energie kosten, want als je al die verhalen van de mensen in je organisatie samenvoegt kom jij, je team en je organisatie volledig in zijn of haar kracht te staan.

Jullie hoeven niet allemaal hetzelfde verhaal te hebben, als jullie verhalen maar op elkaar afgestemd zijn. Een goed teamverhaal is namelijk een krachtig instrument.

Hoe beter beeld jij hebt van jezelf als held en van de mensen om jou heen, hoe beter je met hen kan samenwerken. Je kan elkaar aanvullen in plaats van langs elkaar heen werken.

Kennisgemaakt met mijn team van archetypen die in mezelf zitten om mijn cliënten nog beter van dienst te zijn.

Mooi om te ervaren hoe je in een groep toch met je zelf in stilte kunt wandelen en dat het inleidende verhaal echt tot denken heeft gezet.

Van teamverhaal tot actieplan

Jullie nemen op een creatieve en intuïtieve manier de tijd om de kracht van jullie eigen verhalen en beelden te ontdekken in combinatie met het project- of teamplan. We werken aan de hand van elementen uit de ‘Reis van de Held’ en koppelen de bevindingen aan herkenbare (archetypische) beelden.

Jullie leren hoe jullie de verschillende verhalen in kunnen zetten in de stappen die jullie als team willen of moeten zetten. Jullie werken aan de hand van jullie eigen opdracht en de resultaten zijn dan ook direct op jullie toepasbaar.

Aan het eind van de workshop hebben jullie concrete bouwstenen waarmee jullie je teamverhaal kunnen maken. Jullie ideeën zetten jullie heel gericht om in concrete acties.

Je hebben helder welke verhalen of beelden binnen jullie team paradoxaal zijn (of kunnen zijn). Wat jullie drijfveren zijn en jullie belemmeringen.

Ontdek het teamverhaal en kom in actie

Duci ut vella ipid que comnis nis milisitas res molloribus inctio endis aut quas des et pratur ad magnihit ventis dis aut ut quist aut atur audae cuptatin repel iusda est.